หน้าแรก

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติบ้านดอนแก้วโครงการหนูน้อยเข้าวัดรักษาศีล 5 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ วัดน้ำโจ้ ตำบลดอนแก้ว เป็นโครงการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ฝึกการปฏิบัติตนให้สำรวมเมื่อไปยังศาสนสถาน ได้อยู่ใกล้กับวัด ใกล้กับธรรมะกันตั้งแต่เล็กๆ จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเด็กให้เป็นคนที่อ่อนโยน มีเมตตา และรักสงบ ไม่เบียดผู้อื่น ได้เป็นอย่างดี

 
 
เทศบาลตำบลดอนแก้ว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมอาชีพ : งานประกวดและแข่งขันการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลำไย “ลำไยดอนแก้ว ลำกว่าตี้เกยกิ๋น ครั้งที่ 2” โดยได้รับเกียรติจาก นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
โดยมีกิจกรรม เสวนาในหัวข้อ “ลำไย ไปต่อหรือพอแค่นี้” โดย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ การจำหน่ายลำไยสดจากสวน จากเกษตรกรตำบลดอนแก้ว ชิมลำไยพันธุ์ดอหอมสารภี ซึ่งเป็นสายพันธ์ุใหม่ที่มีแค่ในอำเภอสารภีเท่านั้น กาดหมั้ว ครัวฮอม ของกิ๋นพื้นเมือง การแสดงดนตรี และ การแข่งขันการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลำไย จากกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลดอนแก้ว
 
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
ร่วมพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิ ณ วัดน้ำโจ้
จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย และร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา
ณ วัดน้ำโจ้ ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ในวัน อังคาร ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมขบวนแห่เริ่มตั้งขบวนแห่ จากวัดศรีมูลเมือง มาสู่วัดน้ำโจ้ และ พิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ และร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา
 
 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

Youtube

12
ทดสอบโหวด