หน้าแรก

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีเปิดโครงการกีฬาประชาคมต้านยาเสพติด อำเภอสารภี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 
   เทศบาลตำบลดอนแก้ว นำโดยนายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร , สท.เขต 1 และ เขต 2 , ปลัดเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล , พนักงานจ้างเทศบาล , ผู้นำชุมชนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมคณะมวลชนตำบลดอนแก้วและคณะนักกีฬาของตำบลดอนแก้ว เข้าร่วมการเดินขบวนพาเลทและพิธีเปิดโครงการกีฬาประชาคมต้านยาเสพติด อำเภอสารภี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม
 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
 
นายธวัฒน์ สมบูรณ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว
เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ, นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร, และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว ซึ่งการประชุมครั้งนี้ทางสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว ได้ประชุมในเรื่องพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566
 
 
 
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
เทศบาลตำบลดอนแก้ว ได้จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนแก้ไขปัญหาความยากจน
งานประกวดและแข่งขันการส่งเสริมการทำข้าวหลาม ของดีในชุมชนตำบลดอนแก้ว “ข้าวหลามบอก ฮัก ตี้ดอนแก้ว” ประจำปี 2566
โดยมี คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
นำโดยนายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว พร้อมทั้ง ท่านนายกเทศมนตรีทุกตำบลในอำเภอสารภี ท้องถิ่นอำเภอสารภี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สาธารณสุขอำเภอสารภี พัฒนาการอำเภอสารภี คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแก้ว ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านอำเภอสารภี ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลดอนแก้วประธานสภา และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว และประชาชนตำบลดอนแก้ว

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

Youtube

12
ทดสอบโหวด