เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕