เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕