เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วัดน้ำโจ้

 
 
    ชมศิลปะอันสวยงามของวัดน้ำโจ้ และไหว้พระแก้วมหาจักรพรรดิ มหาเศรษฐีทันใจ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระปลัดอดุลย์ สุรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดน้ำโจ้

 

 

สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ 062-924-6939