เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

โครงการชลประทานจังหวัดลำพูน

 

      โครงการชลประทานจังหวัดลำพูนหรือที่รู้จักและเรียกสถานที่ นี้ว่าฝายน้ำล้นบ้านดอนแก้วซึ่งเป็นคลองส่งน้ำอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแก้วเพราะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อากาศเย็น สบาย รายลอบด้วยเสียงน้ำ เป็นสถานที่สาธารณะ มีม้านั่งให้นั่งพักผ่อน คลายร้อน และสำกรับวิ่ง เดินเล่น ออกกำลังกายในช่วงเช้า และ ช่วงเย็น