เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม ดำหัวปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565

       โครงการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยสภาวัฒนธรรม จัดกิจกรรม ดำหัวป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง 2565 เทศบาลตำบลดอนแก้วเข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้การซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง และเป็นการรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีประชาชน , กลุ่มผู้นำชุมชน , กลุ่มองค์กรในตำบลดอนแก้วเข้าร่วมกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา ร่วมรดน้ำดำหัวเจ้าคณะตำบลดอนแก้ว-ท่ากว้าง และเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว และกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน