เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

              นายธนวัฒน์ สมบูรณ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ , นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร,ปลัดเทสบาลตำบลดอนแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว ในการประชุมครั้งนี้ทางสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว และคณะผู้บริหาร ได้ปรึกษาหารือในเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด