เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

งานประเพณีสูมาคาระวะ สระเกล้าดำหัว ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมงานประเพณีสูมาคาระวะ สระเกล้าดำหัว และขอพรปีใหม่คณะสงฆ์อำเภอสารภี ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆรวาส ปละพระครูสาทรกิจโกศล เจ้าคณะอำเภอสารภี เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้ง คณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ในอำเภอ รวม 14 รูป ณ ศาลาปฏิบัติธรรม “สัทธา นิวิฐพินิจธรรมานุสรน์” วัดสารภี หมู่ที่ 2 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป , พิธีสูมาคาระวะสระเกล้าดำหัว และขอพรปีใหม่ คณะสงฆ์อำเภอสารภี จัดขึ้นเพื่อรับพรจากคณะสงฆ์อำเภอสารภี เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นการเคารพพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ได้เมตตาอำนวยอวยพรแก่พุทธศาสนิกชน