เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565
 
            เทศบาลตำบลดอนแก้วจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2565 ซึ่งเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัติย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระเจ้าอยู่หัว โดยนายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลดอนแก้ว ร่วมกันปลูกต้นไม้รอบซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 จุด หนั้าวัดสันต้นกอก , หน้าวัดดอนแก้ว และทำความสะอาดสถานที่ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว