เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

พิธีทำบุญถวายเมรุระบบไฟฟ้าไร้มลพิษ ณ สุสานบ้านน้ำโจ้

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

            นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สท.เขต 1 และ เขต 2 , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายเมรุระบบไฟฟ้าไร้มลพิษ ณ สุสานบ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เดชา ทองสุวรรณ เป็นประธานในพิธี และมีประชาชนจำนวนมากที่เข้าร่วม พิธีทำบุญถวายเมรุฯ ซึ่งการทำบุญถวายเมรุฯ เพื่อเป็นประโยชน์ทั่วไปของประชาชนอีกด้วยและภายในงานได้จัดโรงทานเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย