เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565
 
             นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว เป็นประธานในการประชุมจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สท.เขต 1 และ เขต 2 , ปลัดเทศบาล , สำนักปลัด , ประธาน อสม. , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วมการประชุมและปรึกษาหารือ ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลดอนแก้วได้ปรึกษาหารือในเรื่องของการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของไทย และการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดลูกน้ำยุงลาย
ซึ่งในที่ประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความพร้อมที่จะดำเนินงาน กิจกรรมจิตอาสา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เนื่องจากเป็นวันอานันทมหิดล เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ซึ่งทางเทศบาลได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ตรงพื้นที่ริมน้ำปิง โดยการปรับภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางตรงฝั่งเรียบริมน้ำปิง หมู่ที่ 7 บ้านสันกลาง ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาก็สามารถเข้าร่วมได้ ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมทางเทศบาลจะดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งคัด