เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของไทย วันที่ 9 มิถุนายน