เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของไทย วันที่ 9 มิถุนายน

วันที่ 9 มิถุนายน 2565
          เทศบาลตำบลดอนแก้วจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของไทย เนื่องจากวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปีปวงชนชาวไทยจึงได้ถือว่าเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ดังนั้นจึงเป็นวันอานันทมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลดอนแก้ว
นำโดย นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สท.เขต 1 และ เขต 2 , ปลัดเทศบาลฯ , ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล , ประธาน อสม. , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลดอนแก้ว ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำกิจกรรมจิตอาสาตรงพื้นที่ริมน้ำปิง
โดยการปรับภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางตรงฝั่งเรียบริมน้ำปิงหมู่ที่ 7 บ้านสันกลาง ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้จากการปรับภูมิทัศน์โดยการตัดหญ้าสองฝั่งข้างทาง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ให้สวยงาม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนตำบลดอนแก้วจำนวนมากที่เข้าร่วมการทำกิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญของไทย