เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องจากวันที่ 13 กรกฎาคม

เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา เป็นครั้งแรก