เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนน และเก็บกระสอบทราย บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิง