เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

พิธีวางพวงมาลา(ช่วงเย็น) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9