เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

พิธีทำบุญอาคารสำนักงาน เนื่องในวันยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลดอนแก้ว