เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566