เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันพ่อแห่งชาติ