เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน