เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

โครงการจิตอาสา

" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "

เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)