เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy