เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่