เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมปฏิญาณตน ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด