เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การไม่รับของขวัญของกำนัล