เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

รูปวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566