เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมกันหารือเตรียมการจัดงาน เทศกาลตุง ภายใต้โครงการ

"สีสันแห่งภูมิปัญญา สีสันแห่งปี๋ใหม่เมือง"