เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รหัสสายทาง ชม.ถ.๑๕-๐๐๒๓ ซอย ๓ บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ ๖

ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่