เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้าง

ก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก

รหัสสายทาง ชม.ถ.15-0023 ซอย 3บ้านน้ำโจ้หมู่ที่ 6 ตำบลดอนแก้ว