เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

รหัสสายทาง ชม.ถ.15-0081 ซอย 4บ้านสันกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแก้ว