เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคเชิงรุก