เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

โครงการใส่ใจดูแลสุขภาพป้องกันมะเร็งปอด