เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

แห่เทียนเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรม และถวายเทียนพรรษา