เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิ ณ วัดน้ำโจ้