เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลำไยดอนแก้ว ลำกว่าตี้เกยกิ๋น ครั้งที่ 2