เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน