เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หนูน้อยเข้าวัดรักษาศีล 5