กิจกรรมพิธีเปิดโครงการกีฬาประชาคมต้านยาเสพติด อำเภอสารภี ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๖

กิจกรรมพิธีเปิดโครงการกีฬาประชาคมต้านยาเสพติด อำเภอสารภี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

โครงการจิตอาสา

" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "

เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)

พิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลดอนแก้ว

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระประชวร

ให้ทรงหายจากพระประชวร

และเป็นวันเปิดทำการวันแรกของเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566