แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการธุจริต

คำสั่งเทศบาลตำบลดอนแก้ว แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการธุจริตเทศบาลตำบลดอนแก้ว