แต่ตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการธุจริต2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการธุจริต พ.ศ.๒๕๖๕