แจ้งให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการธุจริต2565

แจ้งให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการธุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕