หน้าแรก

Previous
Next
Previous
Next
       เทศบาลตำบลดอนแก้ว พร้อมด้วย นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เดินทางเข้าร่วมการประเมินแบบประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลหนองผึ้งอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการตรวจแบบ LPA เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นพื้นฐานประจำปี
วันที่ 9 มิถุนายน 2565
          เทศบาลตำบลดอนแก้วจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของไทย เนื่องจากวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปีปวงชนชาวไทยจึงได้ถือว่าเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ดังนั้นจึงเป็นวันอานันทมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลดอนแก้ว นำโดย นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สท.เขต 1 และ เขต 2 , ปลัดเทศบาลฯ , ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล , ประธาน อสม. , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลดอนแก้ว ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำกิจกรรมจิตอาสาตรงพื้นที่ริมน้ำปิง
Previous
Next
Previous
Next
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565
      นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว เป็นประธานในการประชุมจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สท.เขต 1 และ เขต 2 , ปลัดเทศบาล , สำนักปลัด , ประธาน อสม. , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วมการประชุมและปรึกษาหารือ ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลดอนแก้วได้ปรึกษาหารือในเรื่องของการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของไทย และการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดลูกน้ำยุงลาย

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

Youtube

10
ทดสอบโหวด