ประเมินสถานศึกษา ของโรงเรียนสารภีพิทยาคม

ประเมินสถานศึกษา ของโรงเรียนสารภีพิทยาคม

เมื่อวันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษา ของโรงเรียนสารภีพิทยาคม เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564